Giới thiệu

Công ty cổ phần Trường học Trực tuyến Sài Gòn (Internet School of Saigon - ISS)
Cung cấp môi trường học tập trực tuyến chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của người học mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện đầu cuối hiện đại
Thiết kế mỗi bài giảng là 1 bộ phim về giáo dục. Video bài giảng là sản phẩm tích hợp giữa nội dung kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy cùng với các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh minh họa 2D/3D, các video clip, các thí nghiệm thực tế, … làm người học dễ dàng hiểu được những kiến thức trọng tâm trong từng bài học.